اهداف و چشم‌انداز

اهداف

۱- پاسخ‏گویى به پرسش ها و نیازهای علمی جامعه در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل؛

۲- تبیین و ترویج رویکرد اسلامی در حوزه مباحث علوم سیاسی و روابط بین الملل؛

۳- تبیین تفکر و اندیشه های سیاسی اندیشمندان مسلمان در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل؛

۴- تلاش در جهت تولید فکر و بومی سازی نظریه های علوم سیاسی و روابط بین الملل؛

۵- نقد و بررسى نظریه‏‌ها و دیدگاه‌های مختلف در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل؛

۶- توصیف و تبیین مسایل سیاسی و بین المللی جهان اسلام.

چشم‌انداز

جایگاه برتر در زمینه ترویج، تولید و نظریه پردازی اسلامی در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل.