ارتباطات اسلامی و هم‌گرایی ارتباطی در جهان اسلام

نویسندگان

  • دکتر سید آصف کاظمی نویسنده

DOI:

https://doi.org/10.62134/srqpis/v1.i1.khatamuni.1

کلمات کلیدی:

هم‌گرایی ارتباطی, ارتباطات فرهنگی, انرژی, زیارت, بانک توسعۀ اسلامی

چکیده

وحدت و هم‌گرایی از ضروریات و اهداف مهم شریعت اسلامی و دغدغۀ مصلحان اسلامی است؛ با ‌وجود این، جهان اسلام همچنان  با بحران تفرقه و واگرایی روبه‌رو است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی چگونگی صورت‌بندی راهکار هم‌گرایی ارتباطات­محور در پاسخ به بحران واگرایی جهان اسلام است. تحقیق حاضر بر این فرضیه استوار است که جهان اسلام پیش از هر امری، نیازمند «ارتباطات اسلامی» برای رسیدن به هم‌گرایی است و ارتباطات شرط مهم و ضروری هم‌گرایی به شمار می آید. یافته‌های بحث که بر اساس نظریۀ ارتباطات گردآوری شده اند، نشان می‌دهند که وفاق عمومی و شکل‌گیری هم‌گرایی در جهان اسلام با گسترش ارتباطات اسلامی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امکان‌پذیر خواهد بود. جهان اسلام داراي زمینه‌ها، عناصر و نهادهای ارتباطی ارزشمندی است؛ مانند قبله، حج، تاريخ، فرهنگ و تمدن، منابع و منافع، مشاهد و مراقد پیشوایان دینی، شخصیت­ها و مصلحان، رسانه­ها و نهادهایی مانند سازمان همکاری اسلامی که طرح های ارتباطی مانند استراتژی فرهنگی جهان اسلام، استراتژی سیاسی و استراتژی اقتصادی را در دستور دارد و تلاش می­کند مسلمانان و کشورهای اسلامی را با یکدیگر مرتبط سازد. در نتیجه، همبستگي و هم‌گرایی بين مسلمانان و کشورهای اسلامی با گسترش ارتباطات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و به‌ویژه اقتصادی افزايش یافته و شکل‌گیری هم‌گرایی در جهان اسلام را موجب خواهد شد.

دانلود

چاپ شده

2024-06-25

ارجاع به مقاله

ارتباطات اسلامی و هم‌گرایی ارتباطی در جهان اسلام. (2024). فصلنامه علمی - تحقیقی مطالعات سیاسی و بین‌المللی, 1(1), 6-28. https://doi.org/10.62134/srqpis/v1.i1.khatamuni.1

مقالات مشابه

همچنین برای این مقاله می‌توانید شروع جستجوی پیشرفته مقالات مشابه.