نقش دیپلماسی رسانه‌ای در هم‌گرایی سیاست خارجی دولت اسلامی

نویسندگان

  • دکتر سید عبدالقیوم سجادی دکترای روابط بین‌الملل، عضو هیأت علمی و رئیس دانشگاه خاتم‌‎النبیین(ص) نویسنده

DOI:

https://doi.org/10.62134/srqpis/v1.i1.khatamuni.2

کلمات کلیدی:

دیپلماسی رسانه‌ای, سیاست خارجی, هم‌گرایی, هویت سیاسی, ارزش‌های سیاسی

چکیده

مفاهیم و اصطلاحات رایج در علوم سیاسی و روابط بین‌الملل را عصر انفجار اطلاعات، تکنالوژی و جهانی‌شدن متحول ساخت. ظهور و گسترش نظریه‌های پسامدرن با تأکید بر رویکرد هنجاری، زمینه‌ساز ورود عناصر و متغیرهای فرهنگی و ارزشی در تجزیه‌وتحلیل مسائل بین‌المللی و سیاست خارجی شد؛ این امر بستر مساعدی را برای رویکرد اسلامی در مسائل بین‌المللی و سیاست خارجی ایجاد نمود. با توجه به سیطرۀ گفتمان سکولاریستی غربی، مسئلۀ هم‌گرایی در سیاست خارجی ارزش‌محور دولت اسلامی از اهمیت جدی برخوردار است. برجسته شدن چهرۀ قدرت نرم و دیپلماسی رسانه‌ای در سیاست خارجی و حضور قابل توجه نظریۀ سازه‌انگاری در تجزیه‌وتحلیل مسائل بین‌المللی فرصت ارزشمندی را برای ایجاد و تقویت هم‌گرایی در سیاست خارجی دولت اسلامی فراهم ساخت. در این نوشتار، اهمیت دیپلماسی رسانه‌ای در گسترش اصول و ارزش‌های سیاست خارجی دولت اسلامی و پیامدهای آن در تأسیس و گسترش هم‌گرایی می‌شود (سوال اصلی). نویسنده تلاش می‌کند این مسئله را با استفاده از نظریۀ سازه‌انگاری بررسی کند. با توجه به استلزامات جهانی و بین‌المللی عصر انفجار اطلاعات و جهانی‌شدن، کارگزران سیاست خارجی دولت اسلامی از ظرفیت و زمینۀ لازم برای تأسیس و تقویت هم‌گرایی در سیاست خارجی این دولت برخوردار هستند؛ این امر از طریق بازنمایی و تعریف هویت سیاسی، منافع و ارزش‌های اساسی به سرانجام می‌رسد.

دانلود

چاپ شده

2024-06-25

ارجاع به مقاله

نقش دیپلماسی رسانه‌ای در هم‌گرایی سیاست خارجی دولت اسلامی . (2024). فصلنامه علمی - تحقیقی مطالعات سیاسی و بین‌المللی, 1(1), 30-50. https://doi.org/10.62134/srqpis/v1.i1.khatamuni.2

مقالات مشابه

همچنین برای این مقاله می‌توانید شروع جستجوی پیشرفته مقالات مشابه.