ناکامی جامعۀ جهانی در مبارزه با تهدیدات امنیتی افغانستان

نویسندگان

  • محمد جواد محدثی (موسوی) ماستر روابط بین‎الملل و عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم‏النبیین(ص) نویسنده

DOI:

https://doi.org/10.62134/srqpis/v1.i1.khatamuni.6

کلمات کلیدی:

امنيت, امنيت جهانی, تهديدات امنيتى, وابستگی متقابل, تروريزم, مواد مخدر

چکیده

در طول تاريخ افغانستان، ناامنى‌ها به‌نحوی وجود داشته‌اند؛ اما فعاليت گروه‌هاى تروريستى، مافيايي و قاچاقچيان مواد مخدر با كمك قدرت‌هاى بزرگ جهاني و منطقه‌اى، ناامني‌ها را در این کشور شدت بخشيده، اين فعاليت‌ها را از مرزهاى افغانستان عبور داده و با تحولات جدید در افغانستان، صفحۀ جديدی را در تاريخ این کشور رقم زده است. حال پرسش اساسی پژوهش این است که ناکامی جامعۀ جهانی در تهدیدات امنیتی افغانستان چگونه بوده است. هدف این مقاله این است که نقش جامعۀ جهانى را در مقابله با تهديدات امنيتى از ناحیۀ افغانستان را به‌ويژه در امر مبارزه با تروريزم و مواد مخدر بررسی کند. روش‌ كار و چارچوب نظري اين مقاله بر اساس رويكرد نئورئاليسم است. نئورئاليسم به بحث وابستگى متقابل ميان دولت‌ها و تأثيرپذيري آن‌ها از ساختار نظام بين‌الملل توجه خاصی دارد. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهند که نقش جامعۀ جهانى و آمريكا در مقابله با تهديدات امنيتى با پرداخت هزينه‌‌هاى گزاف در جنگ عليه تروريزم و مواد مخدر در افغانستان ناكام بوده است. دليل موفق نبودن و ناكامى جامعۀ جهانى در مقابله با تهديدات امنيتى، صداقت نداشتن در مبارزۀ جدى، هرج‌ومرج حاكم بر روابط دولت‌‌ها، يك‌جانبه‌گرايي و تعقيب منافع برخى از اعضاى جامعۀ جهانى و استفادۀ ابزارى از تروريزم و مواد مخدر در افغانستان است.

دانلود

چاپ شده

2024-06-25

ارجاع به مقاله

ناکامی جامعۀ جهانی در مبارزه با تهدیدات امنیتی افغانستان. (2024). فصلنامه علمی - تحقیقی مطالعات سیاسی و بین‌المللی, 1(1), 120-141. https://doi.org/10.62134/srqpis/v1.i1.khatamuni.6