اصول اخلاقی انتشار مقاله

۱- رعایت اصول و قوانین بین‌المللی در  پژوهش.  نشریه «مطالعات سیاسی و بین‌المللی » در همه زمینه اخلاق پژوش از اصول و قوانین کمیته بین‌المللی اخلاق در پژوهش (COPE (Committee on Publication Ethics پیروی می‌کند.

۲- رعایت اصل امانت داری و حفظ  اطلاعات شخصی افراد. اطلاعات شخصی افراد کاملاً محرمانه بوده و دست‌اندکاران نشریه به رعایت اصل محرمیت و امانت داری ملزم می‌باشند.

۳- اصل رعایت حق معنوی نویسندگان. استفاده و انتشار مطالب مندرج در نشریه « مطالعات سیاسی و بین‌المللی » به شرط ذکر منبع بلامانع است.

۴- اصل دسترسی آزاد به مقالات فصلنامه.  نشریه « مطالعات سیاسی و بین‌المللی » در مورد قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات، پایبند به قوانین مجوز Creative Commons می‌باشد.

۵- دانلود متن کامل مقالات نشریه « مطالعات سیاسی و بین‌المللی »، رایگان است. دست‌اندرکاران نشریه و یا هیج نهادی نمی‌تواند از این بابت وجه مالی دریافت نماید.

۶- نشریه « مطالعات سیاسی و بین‌المللی » در مورد مقالات رد شده یا انصرافی هیجگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

۷- مقالاتی در نشریه امکان چاب می یابد که در جای دیگر چاب نشده باشد و یا برای نشریه دیگر ارسال نگردیده باشد. در صورت احراز این امر، مسئولیت به عهده نویسنده یا نویسندگان خواهد بود.

۸- رعایت قانون کپی رایت. همه نویسندگان ملزم به رعایت قانون کپی رایت هستند، در صورت تخلف مسئولیت آن به عهده نویسندگان خواهد بود.

۹- محتوا و مواضع مقالات بیانگر دیدگاه نویسنده بوده و و دیدگاه فصلنامه را انعکاس نمی دهد.

۱۰- مسئولیت صحت و اعتبار مقالات ارسالی به فصلنامه « مطالعات سیاسی و بین‌المللی » به عهده نویسنده است. در صورتی که نویسنده از آثار دیگران بدون ارجاع به سند اصلی استفاده نماید و یا بخشی از تحقیقات دیگران را بدون ذکر سند اصلی استفاده نماید، سرقت علمی محسوب و مسئولیت آن به عهده نویسنده می‌باشد.

۱۱- رعایت اصل محرمیت در ارزیابی مقالات. داوران محترم باید اصل محرمیت را رعایت نموده و از قرار دادن مقاله در اختیار دیگران قبل از چاب اجتناب نماید.

۱۲- داوران مقاله باید صرفا بر اساس مستندات علمی اقدام به ارزیابی مقاله نموده و از دخالت سلیقه شخصی و فاقد پشتوانه علمی و مستند، در امر داوری خودداری کنند.